Những sản phẩm nghệ thuật luôn đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ ở mức độ cao nhất. Chính vì vậy, chúng tôi sử dung máy CNC để cắt những miếng gương ghép trở lên chuẩn hơn và khít hơn so với cắt thủ công.

Máy cắt CNC tại xưởng CHD Việt Nam